امروز در تالار پتروشیمی ثبت شد؛

رقابت برای ۶ محصول شیمیایی

رقابت برای ۶ محصول شیمیایی

حجم معامله محصولات شیمیایی امروز ۱۳ هزار و ۵۵۱ تن رقم خورد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه محصولات ۱۸ هزارو ۲۸۸ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۱۹ هزارتن بود.

در گروه محصولات شیمیایی، ایزوبوتانول، منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، اسیداستیک، منومر وینیل استات و دی اتیل هگزانول با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند.

منواتیلن گلایکول پتروشیمی شازند با ۴۴۰ تن عرضه ۶۳۸ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۸۷۱ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۹۱۵ تومان رقم خورد. منواتیلن گلایکول پتروشیمی مارون هم با حجم ۴۸۴ تن و نرخ پایه مورد معامله قرار گرفت. منواتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید هم وارد سیستم مچینگ شد.

دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند هم با حجم ۱۱۰ تن ۲۷۵ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۵۸۰ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رقم خورد. دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید هم با حجم ۸۸ تن و قیمت پایه خریداری شد.

در همین حال ایزوبوتانول پتروشیمی شازند با ۳۳۰ تن عرضه ۷۳۷ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۲ هزار و ۶۶۶ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۲ هزار و ۷۲۰ تومان بود.

منومر وینیل استات پتروشیمی شازند با ۶۶۰ تن عرضه ۴۰۱۵ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۲۱۱ تومان رقم خورد. همچنین دی اتیل هگزانول این مجتمع هم با ۱۱۰۰ تن عرضه ۲۱۱۲ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۳۵۵ تومان و میانگین نرخ خرید آن هم ۳ هزار و ۴۸۰ تومان بود.

در همین حال دی اتانول آمین پتروشیمی شازند که امروز ۵ درصد تخفیف در قیمت پایه داشت، وارد سیستم مچینگ شد.

زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام و استایرن منومر پتروشیمی پارس هم وارد سیستم مچینگ شدند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا