رشد 16.4 درصدی تولید فولاد خام ایران طی ماه ژوئن میلادی

رشد 16.4 درصدی تولید فولاد خام ایران طی ماه ژوئن میلادی

دنیای معدن - سایت انجمن جهانی فولاد گزارش داد: میزان تولید فولاد ایران طی ماه ژوئن 2017 میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16.4 درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در ماه ژوئن 2017 میلادی، یک میلیون و 785 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، یک میلیون و 534 هزار تن بود. همچنین ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن 2017 میلادی 9 میلیون و 947 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، 8 میلیون و 749 هزار تن بود که حاکی از افزایش 13.7 درصد تولید فولاد خام طی 6 ماهه سال جاری میلادی است. میزان تولید 67 کشور تولید کننده فولاد جهانی در ماه ژوئن، 141 میلیون و 46 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (140 میلیون و 481 هزار تن)، 2 درصد رشد نشان می دهد. فولادسازان جهانی طی 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی، 835 میلیون و 309 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (800 میلیون و 843 هزار تن)، 4.3 درصد رشد تولید داشت. طی این مدت، چین با 419 میلیون و 745 هزار تن، بزرگترین تولید کننده فولاد خام بوده که حدود 50.3 درصد تولید فولاد خام جهانی را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان بزرگ دیگر فولاد جهانی پس از چین به ترتیب شامل ژاپن (52 میلیون و 305 هزار تن)، هند (49 میلیون و 482 هزار تن)، آمریکا (40 میلیون و 591 هزار تن)، روسیه (35 میلیون و 340 هزار تن)، کره جنوبی (34 میلیون و 699 هزار تن) و آلمان (22 میلیون و 223 هزار تن) است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در ماه ژوئن 2017 میلادی، یک میلیون و 785 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، یک میلیون و 534 هزار تن بود.

همچنین ایران از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن 2017 میلادی 9 میلیون و 947 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، 8 میلیون و 749 هزار تن بود که حاکی از افزایش 13.7 درصد تولید فولاد خام طی 6 ماهه سال جاری میلادی است.

میزان تولید 67 کشور تولید کننده فولاد جهانی در ماه ژوئن، 141 میلیون و 46 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (140 میلیون و 481 هزار تن)، 2 درصد رشد نشان می دهد.

فولادسازان جهانی طی 6 ماهه نخست سال 2017 میلادی، 835 میلیون و 309 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (800 میلیون و 843 هزار تن)، 4.3 درصد رشد تولید داشت. طی این مدت، چین با 419 میلیون و 745 هزار تن، بزرگترین تولید کننده فولاد خام بوده که حدود 50.3 درصد تولید فولاد خام جهانی را به خود اختصاص داده است.

تولیدکنندگان بزرگ دیگر فولاد جهانی پس از چین به ترتیب شامل ژاپن (52 میلیون و 305 هزار تن)، هند (49 میلیون و 482 هزار تن)، آمریکا (40 میلیون و 591 هزار تن)، روسیه (35 میلیون و 340 هزار تن)، کره جنوبی (34 میلیون و 699 هزار تن) و آلمان (22 میلیون و 223 هزار تن) است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا