در مجمع دیروز مصوب شد،

پرداخت 5 تومان سود برای هر سهم شرکت بورس

پرداخت 5 تومان سود  برای هر سهم شرکت بورس

در مجمع بورس اوراق بهادار تهران صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95 بررسی و تصویب شد. در ضمن با موافقت سهامداران شرکت بورس، پرداخت 5 تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.


 

روز یکشنبه 25 تیرماه 96 ساعت 15:30، مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران با حضور بیش از 51.91 درصد از سهامداران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، روز یکشنبه 25 تیرماه 96، مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران با حضور 62.44 درصد از سهامداران حقوقی و 2.14 درصد از سهامداران حقیقی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اسماعیل فدایی نژاد به عنوان رئیس جلسه مجمع، رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران را اعلام کرد.

مرتضی علی اکبری از طرف گروه نهادهای مالی، روح الله میرصانعی از طرف گروه کارگزاران  به عنوان ناظرین جلسه، محمد قیومی از طرف سهامداران حقیقی به عنوان دبیر جلسه و خدابخش به عنوان نماینده سازمان بورس در جایگاه حاضر شدند.

همچنین حسن قالیباف اصل به عنوان مدیرعامل بورس تهران و محمد کاظم روح اللهی نماینده بازرس قانونی  و حسابرس از موسسه حسابرسی تدوین و همکاری در جایگاه حضور یافتند.

در ادامه این جلسه حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس ضمن تشکر از تمامی سهامداران برای حضور در مجمع، گزارش هیات مدیره به مجمع را برای سهامداران  بورس تهران قرائت کرد.

بر اساس این گزارش در مجمع بورس اوراق بهادار تهران صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95 بررسی و  تصویب شد. در ضمن با موافقت سهامداران شرکت بورس، پرداخت 5 تومان سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق بهادار تهران روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.

در ضمن حسابرس و بازرس قانونی موسسه تدوین و همکاران و عضو علی البدل موسسه حسابرسی شاخص اندیشان انتخاب شدند.

همچنین این جلسه حق حضور اعضای هیات مدیره در جلسات برای هر دو جلسه در ماه 800 هزار تومان و پاداش کل اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، مبلغ 187 میلیون و500 هزار تومان تعیین و با اکثریت آراء تصویب شد.

در ضمن معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آرا مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا