ورق صادراتی چین باز هم بالا رفت

ورق صادراتی چین باز هم بالا رفت

دنیا ورق گرم صادراتی چین با رونق بازار داخلی به روند صعودی ادامه داده 10 دلار رشد هفتگی داشته 495 تا 505 دلار هر تن فوب شنیده شده است.ی معدن -

برخی در 515 دلار هر تن فوب نیز پیشنهاد داده اند ولی مسئله این است که اغلب کارخانه ها 100 درصد در بازار داخلی عرضه دارند و بخش صادراتیشان غیر فعال شده است.

فعلا هیچ محموله ای از ورق گرم چین برای حمل آگوست موجود نیست. حاشیه سود بهتر در بازار داخلی کارخانه ها را از بازار صادرات فراری داده است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا