قراضه سی آی اس در ترکیه گران شد

قراضه سی آی اس در ترکیه گران شد

دنیای معدن -فعالیت بازار قراضه صادراتی سی آی اس روزهای گذشته خوب بود و ترکیه پس از افزایش قیمت خریدهایی داشت. البته در خاور دور قراضه سی آی اس فروش نرفت. قراضه آ3 در ترکیه در 285 تا 292 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. اغلب معامله ها از 288 دلار بالاتر نبودند. در ترکیه قراضه حمل آگوست هنوز خریدار دارد و هفته گذشته قراضه سی آی اس 278 تا 287 دلار هر تن سی اف آر بود. در این بین در خاور میانه قراضه آ3 روسیه 285 دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی شنیده شده ولی خریدارها به دنبال 275 دلار هر تن سی اف آر هستد . از این رو معامله ای نهایی نشده است. منبع: metal expertایفنا

 قراضه آ3 در ترکیه در 285 تا 292 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. اغلب معامله ها از 288 دلار بالاتر نبودند. در ترکیه قراضه حمل آگوست هنوز خریدار دارد و هفته گذشته قراضه سی آی اس 278 تا 287 دلار هر تن سی اف آر بود.

در این بین در خاور میانه قراضه آ3 روسیه 285 دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی شنیده شده ولی خریدارها به دنبال 275 دلار هر تن سی اف آر هستد . از این رو معامله ای نهایی نشده است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا