ورق سرد صادراتی چین در اوج

ورق سرد صادراتی چین در اوج

دنیای معدن -قیمت ورق سرد صادراتی چین در راستای بهبود بازار داخلی بالا رفته است. اغلب پیشنهاد ها به 530 تا 535 دلار هر تن فوب رسیده که 25 تا 30 دلار نسبت به دو هفته قبل بالاتر است. البته معامله ای در بازار صادرات نهایی نشده است. قیمت ها اسمی است و کارخانه ها اغلب در بازار داخلی حضور دارند. قیمت ورق سرد در بازار داخلی 52 دلار نسبت به اواخر ژوئن رشد داشته است. تجار هم علاقه ای به صادرات نشان نمی دهند چرا که حتی اگر بخواهند دریافت ورق سرد از کارخانه های چینی برایشان دشوار است. اغلب کارخانه ها یا پیش فروش کرده اند و یا مستقیما در بازار داخلی عرضه می کنند. منبع: metal expertایفنا

قیمت ها اسمی است و کارخانه ها اغلب در بازار داخلی حضور دارند. قیمت ورق سرد در بازار داخلی 52 دلار نسبت به اواخر ژوئن رشد داشته است.

تجار هم علاقه ای به صادرات نشان نمی دهند چرا که حتی اگر بخواهند دریافت ورق سرد از کارخانه های چینی برایشان دشوار است. اغلب کارخانه ها یا پیش فروش کرده اند و یا مستقیما در بازار داخلی عرضه می کنند.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا