امریکا به دنبال کاهش سهم واردات از بازار فولاد

امریکا به دنبال کاهش سهم واردات از بازار فولاد

دنیای معدن -تولیدکننده های فولاد امریکا همچنان به محدود سازی واردات فولاد به این کشورتاکید دارند. وزارت بازرگانی امریکا در حال بررسی این مسئله است که آیا واردات بی رویه به امنیت اقتصادی این کشور آسیب وارد کرده یا نه. در این بین کارخانه نوکور امریکا که برزگترین فولادساز این کشور است معتقد است برای داشتن صنعت فولادی باثبات و ماندگار که به استحکام اقتصاد این کشور کمک می کند سهم بازار واردات فولاد باید کاهش یابد. لازم است سهم محصولات فولادی وارداتی محدود گردد. به طوری که کارخانه های داخلی آنقدری از بازار سهم داشته باشند که بتوانند با 85 تا 87 درصد نرخ بهره وری کار کنند. از این رو باید سهم واردات از بازار فولاد امریکا به 10 تا 15 درصد برسد. علی رغم راهکارهای مختلف جهت محدودسازی واردات، فشار بازار واردات در این کشور رو به افزایش است. بین ژانویه تا می 2017 واردات محصولات فولادی به امریکا 14 درصد رشد سالانه داشته و شامل 26 درصد از سهم بازار این کشور می گردد. طبق آمار انجمن آهن و فولاد امریکا، نرخ بهره وری کارخانه ها در 5 ماه نخست سال 75.1 درصد بوده که 3.6 درصد رشد سالانه داشته است. منبع: metal expertایفنا

در این بین کارخانه نوکور امریکا که برزگترین فولادساز این کشور است معتقد است برای داشتن صنعت فولادی باثبات و ماندگار که به استحکام اقتصاد این کشور کمک می کند سهم بازار واردات فولاد باید کاهش یابد. لازم است سهم محصولات فولادی وارداتی محدود گردد. به طوری که کارخانه های داخلی آنقدری از بازار سهم داشته باشند که بتوانند با 85 تا 87 درصد نرخ بهره وری کار کنند. از این رو باید سهم واردات از بازار فولاد امریکا به 10 تا 15 درصد برسد.

علی رغم راهکارهای مختلف جهت محدودسازی واردات، فشار بازار واردات در این کشور رو به افزایش است. بین ژانویه تا می 2017 واردات محصولات فولادی به امریکا 14 درصد رشد سالانه داشته و شامل 26 درصد از سهم بازار این کشور می گردد. طبق آمار انجمن آهن و فولاد امریکا، نرخ بهره وری کارخانه ها در 5 ماه نخست سال 75.1 درصد بوده که 3.6 درصد رشد سالانه داشته است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا