ثبت دومین رکورد تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال وبختیاری

ثبت دومین رکورد تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال وبختیاری

دنیای معدن - رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: دومین رکورد تولید آھن اسفنجی در ناحیه آهن سازی شرکت فولاد سفیددشت چھارمحال و بختیاری ثبت شد.

سید نعیم امامی با اعلام این خبر، اظهار کرد: فولادسفیددشت چھارمحال و بختیاری با تولید 38 ھزار و 832 تن آھن اسفنجی در خردادماه جاری، رکورد جدیدی در تولید این محصول را به ثبت رساند.

وی افزود: این دومین رکورد ثبت شده در این شرکت است و رکورد قبلی تولید واحد آھن اسفنجی به میزان 37 ھزار و 983 تن و مربوط به اسفندماه سال 1395 بوده است.
امامی گفت: آھن اسفنجی تولیدشده در این شرکت با متالیزاسیون 95 و کربن 7.1 درصد از کیفیت بالایی برخوردار است.

امامی گفت: امیدواریم این رکوردشکنی ھا با تأمین به موقع مواد اولیه گندله موردنیاز در ماه ھای آتی ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید این شرکت از ابتدا تا کنون به 174 ھزار و 624 تن رسیده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا