طی 6 ماه رخ داد؛

پوشش 60 درصدی پیش بینی های "غگل"

پوشش 60 درصدی پیش بینی های

شرکت گلوکوزان طی دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 با اختصاص 2 هزار و 381 ریال سود به ازای هر سهم معادل 60 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 

شرکت گلوکوزان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را با سرمایه ثبت شده 76 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت گلوکوزان سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 96 را مبلغ 3 هزار و 976 ریال برآورد و اعلام کرد طی نیمه نخست این سال مالی با اختصاص 2 هزار و 381 ریال سود به ازای هر سهم معادل 60 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است.

"غگل" سود خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را مبلغ 180 میلیارد و 978 میلیون ریال اعلام کرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا