آیا بهبود قیمت بیلت سی آی اس پایدار است؟؟

آیا بهبود قیمت بیلت سی آی اس پایدار است؟؟

دنیای معدن - بیلت صادراتی دریای سیاه چند روزی است به 270 دلار هر تن فوب رسیده و ثابت مانده است. یک معامله در این قیمت برای بیلت اوکراین بسته شد که برای حمل فوریه بوده است.    با رسیدن قیمت قراضه وارداتی به ترکیه به 200 دلار هر تن سی اف آر انتظار می رود بهبود قیمت در بازار بیلت هم ادامه داشته باشد. قیمت بیلت سی آی اس هنوز از سایر عرضه کننده ها بالاتر است. بیلت برزیل و چین در ترکیه به ترتیب 280 و 260 دلار هر تن سی اف آر می باشد. انتظار می رود قیمت های جهانی بیلت روزهای آتی 2 تا 3 دلار ارزان تر شوند.  در هر حال چون رشد قیمت بیلت اخیرا به دلیل بهبود بازار قراضه بوده نه تقاضای واقعی، فعالان بازار به ماندگاری آن امید چندانی ندارند. البته برخی جا برای 5 دلا رشد قیمت را دور از انتظار نمی بینند.       

با رسیدن قیمت قراضه وارداتی به ترکیه به 200 دلار هر تن سی اف آر انتظار می رود بهبود قیمت در بازار بیلت هم ادامه داشته باشد. قیمت بیلت سی آی اس هنوز از سایر عرضه کننده ها بالاتر است. بیلت برزیل و چین در ترکیه به ترتیب 280 و 260 دلار هر تن سی اف آر می باشد. انتظار می رود قیمت های جهانی بیلت روزهای آتی 2 تا 3 دلار ارزان تر شوند.

 در هر حال چون رشد قیمت بیلت اخیرا به دلیل بهبود بازار قراضه بوده نه تقاضای واقعی، فعالان بازار به ماندگاری آن امید چندانی ندارند. البته برخی جا برای 5 دلا رشد قیمت را دور از انتظار نمی بینند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا