در پایان سال مالی 95 رقم خورد؛

کسب شش هزار میلیارد ریال سود انباشته گروه بهمن

کسب شش هزار میلیارد ریال سود انباشته گروه بهمن

به سود خالص این دوره گروه بهمن، سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ شش هزار و 684 میلیارد و 439 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

 

 

شرکت گروه بهمن در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه سال مالی 95 مبلغ شش هزار و 684 میلیارد و 439 میلیون ریال سود انباشته در حساب های خود منظور کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت گروه بهمن صورت های مالی یکساله 95 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، "خبهمن" در سال گذشته با سرمایه پنج هزارو 70 میلیارد ریال معادل یک هزار و 952 میلیارد و 16میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت.

از درآمد عملیاتی این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 734 میلیارد و 466میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی شرکت نیز هزینه های مالی کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره برابر یک هزار و 346 میلیارد و 954 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 266 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ شش هزار و 684 میلیارد و 439 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا