در نیمه نخست 95 رخ داد،

اختصاص 287 ریال سود به ازای هر سهم "وصندوق"

اختصاص 287 ریال سود به ازای هر سهم

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره شش ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 7 هزار و 745 میلیارد و 151 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس 287 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورت های مالی نیمه نخست سال مالی 95 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره شش ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 7 هزار و 745 میلیارد و 151 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس 287 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

 

بر اساس این گزارش، "وصندوق" در شش ماهه ابتدای سال با سرمایه 27 هزار میلیارد ریال معادل 7 هزار و 834 میلیارد و 730 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت.

از درآمد عملیاتی این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 7 هزار و 744 میلیارد و 138میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی شرکت نیز هزینه های مالی کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره برابر 7 هزار و 745 میلیارد و 151 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 287 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 8 هزار و 944 میلیارد و 664میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

این شرکت دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به 30 اسفند ماه 95 را بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح ذیل اعلام کرد.

سهم سود از شرکتهای نفت ایرانول و پتروشیمی جم (شرکتهای وابسته) بر اساس صورتهای مالی منتشره شرکتهای یاد شده و درآمد پیش بینی و اعلام شده توسط این شرکت لحاظ شده است.

شایان ذکر است پس از برگزاری مجامع شرکتهای مورد اشاره تعدیلات لازم صورت خواهد گرفت.

 

 

 
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا