سبقت صندوق های سرمایه گذاری از شاخص کل بازار

سبقت صندوق های سرمایه گذاری از شاخص کل بازار

طی هفته گذشته، صندوق های «اختصاصی بازارگردان بهمن گستر»، «اختصاصی بازارگردانی آتی خوارزمی»، «مشترک گنجینه بهمن»، «بازارگردانی نوین پیشرو»، «مشترک پویای یزد»، «آسمان آرمانی سهام»، «مشترک دماسنج»، «مشترک آسمان یکم»، «توسعه پست بانک» و «آتیه ملت» بازدهی مثبتی نشان می دهند.


مرکز پردازش اطلاعات مالی پارت در حالی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برتر هفته سوم خردادماه را اعلام کرده است که این صندوق ها در مقایسه با شاخص کل بازار عملکرد مناسبی را ثبت کرده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شاخص کل بازار در حالی عدد منفی « 0.48 » را برای هفته منتهی به  به 26 خردادماه 96 نشان می دهد که 10 صندوق سرمایه گذاری برتر بازدهی مثبتی برجای گذاشته اند.  

طی هفته گذشته، صندوق های «اختصاصی بازارگردان بهمن گستر»، «اختصاصی بازارگردانی آتی خوارزمی»، «مشترک گنجینه بهمن»، «بازارگردانی نوین پیشرو»، «مشترک پویای یزد»، «آسمان آرمانی سهام»، «مشترک دماسنج»، «مشترک آسمان یکم»، «توسعه پست بانک» و «آتیه ملت» بازدهی مثبتی نشان می دهند.

 


شایان ذکر است که شرکت سبدگردان آسمان بیشترین صندوق تحت مدیریت را در بین 10 صندوق مذکور داشته است.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا