تاثیر دور جدید تحریم های امریکا بر صنعت فولاد روسیه

تاثیر دور جدید تحریم های امریکا بر صنعت فولاد روسیه

دنیای معدن -انتظار می رود دور جدید تحریم های امریکا بر صنایع فولاد و معدن روسیه تاثیر منفی بگذارد.

طبق مصوبه جدید سنای امریکا، رییس جمهور این کشور مجاز خواهد بود بر بخش های کلیدی اقتصاد روسیه تحریم هایی را وضع کند.

چهارشنبه گذشته سنای امریکا مصوبه ای جهت افزایش تحریم ها علیه ایران صادر نمود که در کنار آن محدودیت هایی برای روسیه نیز وضع کرد. این سند جدید رییس جمهور امریکا را برای متوقف ساختن یا تصحیل تحریم ها بر علیه روسیه محدود می کند  و تنها در صورت توافق با کنگره امکان آن وجود خواهد داشت.

به ترامپ این مجوز داده شده تا تحریم ها را به خطوط ریلی، کشتی رانی و بخش های فلزات و معادن روسیه نیز گسترش دهد.

در هر حال باید راهکارهای بیشتری معرفی شوند. شاید صنعت فولاد روسیه به طور غیر مستقیم تحت تاثیر افزایش تحریم ها بر بخش های مالی و نفت و گاز قرار بگیرد.

البته این لایحه باید به تصویب کنگره و پس از آن امضای رییس جمهوری امریکا برسد.

تحریم های امریکا بر علی روسیه از سال 2014 آغاز شد ولی اغلب بازارهای مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد و تاثیر غیر مستقیمی بر صنعت فولاد داشت. در واقع تاثیر بر سرمایه گذاری ها در این کشور بر صنعت فولاد اثر منفی غیر مستقیم داشت.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا