اتمام 85 درصد برنامه کاهش ظرفیت تولید چین، ولی تولید همچنان بالا

اتمام 85 درصد برنامه کاهش ظرفیت تولید چین، ولی تولید همچنان بالا

دنیای معدن - چین تاکنون موفق شده به 84.8 درصد از هدف کاهش ظرفیت تولید فولاد خود در سال جاری دست یابد. ولی همچون گذشته هنوز تولید تحت تاثیر قرار نگرفته چون ظرفیت تولید هنوز خیلی بالاتر از میزان تولید واقعی است. ظاهرا تا پایان ماه می 42.4 میلیون تن در سال از ظرفیت تولید فولاد این کشور کاسته شده در حالی که هدف کل سال 2017 پیش از این 50 میلیون تن اعلام شده بود. از این رو احتمالا چین از هدف اولیه سال جاری جلوتر خواهد رفت. سال 2016 نیز به جای هدف اولیه 64 میلیون تن معادل 65 میلیون تن از ظرفیت تولید خود کاست. در هر حال تاکنون تاثیری واقعی بر میزان تولید فولاد دیده نشده است. سوددهی بالا کارخانه ها را ترغیب می کند تولید را در سطح بالا نگه دارند و نرخ بهره وری خطوط تولید را افزایش دهند. این مسئله نیز مورد تعجب فعالان بازار نیست چرا که اغلب کارخانه های تعطیل شده مدت ها بود از چرخه تولید خارج شده بودند. از طرفی چند کارخانه سال جاری دوباره فعالیت را از سر گرفتند در حالی که سال گذشته تعطیل شده بودند. میزان تولید سالانه فولاد چین کمی بالاتر از 800 میلیون تن است در حالی که ظرفیت تولید قبل از اعلام برنامه کاهش ظرفیت 100 تا 150 میلیون تن در سال تا سال 2020، معادل 1.1 تا 1.3 میلیارد تن در سال بود. منبع: metal expertایفنا

 ولی همچون گذشته هنوز تولید تحت تاثیر قرار نگرفته چون ظرفیت تولید هنوز خیلی بالاتر از میزان تولید واقعی است.

ظاهرا تا پایان ماه می 42.4 میلیون تن در سال از ظرفیت تولید فولاد این کشور کاسته شده  در حالی که هدف کل سال 2017 پیش از این 50 میلیون تن اعلام شده بود. از این رو احتمالا چین از هدف اولیه سال جاری جلوتر خواهد رفت. سال 2016 نیز به جای هدف اولیه 64 میلیون تن معادل 65 میلیون تن از ظرفیت تولید خود کاست.

در هر حال تاکنون تاثیری واقعی بر میزان تولید فولاد دیده نشده است. سوددهی بالا کارخانه ها را ترغیب می کند تولید را در سطح بالا نگه دارند و نرخ بهره وری خطوط تولید را افزایش دهند. این مسئله نیز مورد تعجب فعالان بازار نیست چرا که اغلب کارخانه های تعطیل شده مدت ها بود از چرخه تولید خارج شده بودند. از طرفی چند کارخانه سال جاری دوباره فعالیت را از سر گرفتند در حالی که سال گذشته تعطیل شده بودند.

میزان تولید سالانه فولاد چین کمی بالاتر از 800 میلیون تن است در حالی که ظرفیت تولید قبل از اعلام برنامه کاهش ظرفیت 100 تا 150 میلیون تن در سال تا سال 2020، معادل 1.1 تا 1.3 میلیارد تن در سال بود.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا