مدیر عامل معدن زغال سنگ البرز شرقی تغییر کرد

مدیر عامل معدن زغال سنگ البرز شرقی تغییر کرد

گروه معادن >زغال‌سنگ - کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی از تغییر مدیر عامل این واحد معدنی خبر می‌دهند و در عین حال امیدوارند که مدیریت جدید به تواند از عهده تامین مطالبات صنفی آنها برآید.

به گزارش ماین نیوز، منابع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان با اعلام این خبر گفتند: طی شش ماه گذشته واحد تولید کننده زغال سنگ از مدیریت خوبی برخوردار بوده وعمده مطالبات کارگران پرداخت می شد.

برپایه این اطلاعات از هفته گذشته مدیریت این واحد معدنی در حالی دوباره تغییر کرده که کارگران از وضعیت شغلی وپرداخت مطالبات معوقه خود احساس رضایت می کردند.

از قرار معلوم سوء مدیریت مدیران قبلی شرکت موجب خسارت زیادی به کارگران معدن ودر نهایت تعویق چندین ماه مطالبات مزدی عقب افتاده شده است.

در حال حاضر حدود هزار وپانصد کارگر در معادن زغال سنگ البرز شرقی مشغول کارند که در نتیجه عملکرد میر عامل بر کنار شده بخشی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت شد ، به گفته این کارگران هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی آنها اهلیت داشتن مدیریت جدید در اداره این واحد معدنی است.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا