در ۲ ماهه نخست امسال :

ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار رسید

ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار رسید

گروه معادن - طی ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۹۶ یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار و به وزن ۷ میلیون و ۶۸۳ هزارتن مجموع معدن و صنایع معدنی از کشور صادر شده است.

به گزارش ‌ماین نیوز، برنامه مجموع معدن و صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال ۸۷۳ میلیون دلار صادرات است که درصد تحقق برنامه ۱۱۷ درصد بوده است.
هم چنین در ۲ ماهه نخست امسال به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار مجموع معادن؛ ۵۲ میلیون دلار سایر مواد معدنی و ۱۰۸ میلیون دلار سنگ آهن صادرات داشته است که نسبت به ۲ ماهه سال ۹۵ به ترتیب رشد ۱۰، ۲۰ و ۶ درصدی داشته اند.

همچنین برنامه مجموع معدن طی دو ماهه اول امسال ۱۸۳میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه ۸۸ درصد بوده است.

برپایه این گزارش ؛ طی ۲ ماهه نخست امسال ۳ میلیون و ۵۶۳ هزارتن مجموع معادن ، یک میلیون و ۲۶۰ هزارتن سایر مواد معدنی و ۲ میلیون تن و ۳۰۳ هزارتن حجم سنگ آهن صادراتی بوده است.

براساس این گزارش ؛ طی ۲ ماهه نخست امسال ارزش صادرات مجموع صنایع معدنی ۸۶۰ میلیون دلار و به وزن ۴ میلیون و ۱۲۰ هزارتن بوده است.

همچنین برنامه صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال ۶۹۰ میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه ۱۲۵ درصد بوده است.

در ادامه این گزارش صادرات ۲ ماهه مجموع صنایع معدنی به تفکیک شامل : فرو آلیاژها به ارزش ۷ میلیون دلار و به وزن ۵ هزار تن ، شمش فولادی به ارزش ۳۴۲ میلیون دلار و به وزن یک میلیون و ۸۵ هزارتن ، محصولات تخت نورد شده به ارزش ۱۰ میلیون دلارو به وزن ۲۱ هزار تن ، محصولات طویل فولادی به ارزش ۷۴ میلیون دلار و به ارزش ۱۶۱ هزارتن، کنسانتره مس به ارزش ۵۸ میلیون دلار و به وزن ۸۵ هزار تن ، مس کاتد به ارزش ۳۸ میلیون دلار و به وزن ۸ هزارتن ، شمش آلومینیم به ارزش ۵۷ میلیون دلارو به وزن ۳۵ هزار تن ، سرب به صورت کار نشده به ارزش ۲۰ میلیون دلار و و به وزن ۱۰هزارتن، روی به صورت کار نشده به ارزش ۵۷ میلیون دلارو به وزن ۲۶ هزارتن و سایر تعرفه های معدنی به ارزش ۱۹۶ میلیون دلار و به وزن ۲ میلیون و ۶۸۴ هزارتن می باشد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا