تولید ۳۹۳ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۹۵ از معادن سراسر کشور

تولید ۳۹۳ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۹۵ از معادن سراسر کشور

گروه معادن - مدیر کل دفتر امور نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: 393 میلیون تن انواع مواد معدنی در سال 95 از معادن کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال 94 رشد 4.8 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ماین نیوز، « عباسعلی ایروانی » با اعلام این خبر، افزود : تولید مواد معدنی در سال 94 به میزان 375 میلیون تن بوده است.

به گفته وی ؛ از میان 393 میلیون تن مواد معدنی تولید شده درسال گذشته 188میلیون و 600 هزار تن متعلق به مواد معدنی صنعتی ( مورد مصرف صنعتی ) و 204 میلیون تن دیگر به مصالح ساختمانی اختصاص دارد همچنین این میزان در تولید مواد معدنی سال 94 که 375 میلیون تن بود شامل 213 میلیون تن مصالح ساختمانی و 162 میلیون تن مواد معدنی صنعتی بوده است.

ایروانی گفت: رشد مواد معدنی مورد مصرف در صنعت در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 16.6 درصد و مواد معدنی مصالح ساختمانی منهای 4 درصد بوده است.

مدیر کل دفتر امور نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: مجموع معادن فعال اعم از معادن فعال مصالح ساختمانی و مواد معدنی مورد مصرف درصنعت در سال 95 به تعداد 5 هزارو 939 فقره بوده است که شامل : 2 هزارو 950 فقره معادن مربوط به مصالح ساختمانی و 2 هزارو 989 فقره دیگر به معادن مواد معدنی صنعتی تعلق داشته است.

همچنین مجموع معادن فعال اعم از معادن فعال مصالح ساختمانی و مواد معدنی مورد مصرف درصنعت در سال 94 به تعداد 5 هزارو 636 فقره بوده است که شامل : 2 هزارو 764 فقره معادن مربوط به مصالح ساختمانی و 2 هزارو 872 فقره دیگر به معادن مواد معدنی صنعتی تعلق داشته است.

وی در ادامه تعداد کل اشتغال ایجاد شده درمعادن کشور را طی سال 95 بالغ بر 138 هزارو 879 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 99 هزارو 433 نفر به معادن مواد معدنی مورد مصرف درصنعت و 39 هزارو 446 نفر دیگر به معادن مصالح ساختمانی تعلق داشته است.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا