ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و 20 میلیون دلار رسید

ارزش صادرات مجموع معدن و صنایع معدنی به یک میلیارد و 20 میلیون دلار رسید

دنیای معدن - طی 2 ماهه منتهی به اردیبهشت سال 96 یک میلیارد و 20 میلیون دلار و به وزن 7 میلیون و 683 هزارتن مجموع معدن و صنایع معدنی از کشور صادر شده است.

برنامه مجموع معدن و صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال 873 میلیون دلار صادرات است که درصد تحقق برنامه 117 درصد بوده است.
هم چنین در 2 ماهه نخست امسال به ارزش 161 میلیون دلار مجموع معادن؛ 52 میلیون دلار سایر مواد معدنی و 108 میلیون دلار سنگ آهن صادرات داشته است که نسبت به 2 ماهه سال 95 به ترتیب رشد 10، 20 و 6 درصدی داشته اند.
همچنین برنامه مجموع معدن طی دو ماهه اول امسال 183میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 88 درصد بوده است.
برپایه این گزارش ؛ طی 2 ماهه نخست امسال 3 میلیون و 563 هزارتن مجموع معادن ، یک میلیون و 260 هزارتن سایر مواد معدنی و 2 میلیون تن و 303 هزارتن حجم سنگ آهن صادراتی بوده است.
براساس این گزارش ؛ طی 2 ماهه نخست امسال ارزش صادرات مجموع صنایع معدنی 860 میلیون دلار و به وزن 4 میلیون و 120 هزارتن بوده است.
همچنین برنامه صنایع معدنی طی دو ماهه اول امسال 690 میلیون دلار صادرات بوده است که درصد تحقق برنامه 125 درصد بوده است.
در ادامه این گزارش صادرات 2 ماهه مجموع صنایع معدنی به تفکیک شامل : فرو آلیاژها به ارزش 7 میلیون دلار و به وزن 5 هزار تن ، شمش فولادی به ارزش 342 میلیون دلار و به وزن یک میلیون و 85 هزارتن ، محصولات تخت نورد شده به ارزش 10 میلیون دلارو به وزن 21 هزار تن ، محصولات طویل فولادی به ارزش 74 میلیون دلار و به ارزش 161 هزارتن، کنسانتره مس به ارزش 58 میلیون دلار و به وزن 85 هزار تن ، مس کاتد به ارزش 38 میلیون دلار و به وزن 8 هزارتن ، شمش آلومینیم به ارزش 57 میلیون دلارو به وزن 35 هزار تن ، سرب به صورت کار نشده به ارزش 20 میلیون دلار و و به وزن 10هزارتن، روی به صورت کار نشده به ارزش 57 میلیون دلارو به وزن 26 هزارتن و سایر تعرفه های معدنی به ارزش 196 میلیون دلار و به وزن 2 میلیون و 684 هزارتن می باشد.

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا