افت قیمت ورق در شمال اروپا

افت قیمت ورق در شمال اروپا

دنیای معدن -دو هفته اخیر افت بیشتر تقاضا قیمت ورق گرم را در بازار داخلی شمال اروپا باز هم پایین آورده است.

قیمت 10 یورو نسبت به اواخر ماه می  افت داشته 490 تا 510 یورو هر تن درب کارخانه شده است. از طرفی مشتریان در بازار داخلی به دنبال تخفیف بیشترند چرا که قبل از تعطیلات تابستان است و بازار مازاد عرضه دارد.

انتظار می رود در آینده نزدیک بازار رکود بیشتری داشته باشد.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا