اسلب سی ای اس رو به پایین

اسلب سی ای اس رو به پایین

دنیای معدن - اسلب صادراتی سی آی اس با توجه به کمبود تقاضا در بازارهای اصلی پایین آمده است. رقابت با ایران و برزیل هم صادرکننده های سی آی اس را واداشته انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. قیمت پیشنهادی فعلی 20 دلار نسبت به نیمه نخست ماه می پایین آمده 385 تا 390 دلار هر تن فوب است. قیمت مورد نظر عرضه کننده های اسلب اوکراین در ترکیه 400 دلار هر تن سی اف آر است ولی معامله نشده است. در جنوب شرق آسیا نیز یک ماه اخیر اسلب سی آی اس 25 دلار افت داشته 390 تا 405 دلار هر تن سی اف آر است. منبع: metal expertایفنا

قیمت پیشنهادی فعلی 20 دلار نسبت به نیمه نخست ماه می پایین آمده 385 تا 390 دلار هر تن فوب است. قیمت مورد نظر عرضه کننده های اسلب اوکراین در ترکیه 400 دلار هر تن سی اف آر است ولی معامله نشده است.

در جنوب شرق آسیا نیز یک ماه اخیر  اسلب سی آی اس 25 دلار افت داشته 390 تا 405 دلار هر تن سی اف آر است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا