ثبات نرخ فولاد در نخستین روز هفته

ثبات نرخ فولاد در نخستین روز هفته

دنیای معدن -مبادلات فولاد در نخستین روز هفته با ثبات قیمت همراه بود. در این روز اغلب فولادسازان در نرخ‌های پیشنهادی خود تغییری اعلام نکردند. در بین فولادسازان، مجتمع فولاد کیمیا، نرخ شمش فولاد را با 10 تومان کاهش اعلام کرد.

ثبات نرخ فولاد در نخستین روز هفته

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا