بزرگترین فولادساز امریکا از افت عملکرد مالی خود می گوید

بزرگترین فولادساز امریکا از افت عملکرد مالی خود می گوید

دنیای معدن - کارخانه نوکور که بزرگترین تولید کننده فولاد امریکاست انتظار دارد در سه ماه دوم سال جاری عملکرد مالی بدتری داشته باشد ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتر خواهد بود.

اگر چه پیش بینی شده بود عملکرد سه ماهه دوم سال بهترین عملکرد از سال 2008 تاکنون باشد ولی درآمد کارخانه ها نسبت به سه ماه گذشته کاهش خواهد داشت. ظاهرا بازار ورق گرم با چالش زیادی روبروست و بخش ورق تخت و بخش های وابسته بهبود دارند.

از طرفی این کارخانه معتقد است پرونده های آنتی دامپینگ تاثیرات مثبتی خواهند داشت و مانع انباشت واردات ارزان قیمت در این کشور می گردد. در 5 ماه نخست 2017 واردات فولاد به این کشور 14 درصد رشد سالانه داشته است.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا