بازار ورق روسیه تحت فشار

بازار ورق روسیه تحت فشار

دنیای معدن -کننده های ورق در روسیه مجبور شدند برای رقابت با بازار واردات قیمت های خود را در بازار داخلی پایین بیاورند.

بخصوص قیمت ورق سرد نسبت به یک ماه قبل 11 تا 12 درصد افت داشته 704 تا 709 دلارهر تن تحویل مسکو با 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.

قیمت های وارداتی 105 تا 110 دلار از قیمت های داخلی پایین تر است از این رو کارخانه ها مجبور شدند قیمت های داخلی را پایین بیاورند.  حال کارخانه ها سعی دارند کالای وارداتی را از بازار عقب برانند.

ورق گرم نیز در بازار داخلی روسیه 26 تا 42 دلار نسبت به ماه قبل افت داشته 636 تا 653 دلار هر تن شده است. موجودی تجار بالاست و تقاضای مصرف کننده ها کم است.

شاید تثبیت قیمت ها در ژوئن نیز برای کارخانه ها امر دشواری باشد. ممکن است ورق گرم  در بازار داخلی روسیه ماه ژوئن نیز تا 26 دلار دیگر افت داشته باشد.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا