بازار قراضه امریکا در ثبات

بازار قراضه امریکا در ثبات

دنیای معدن -میانگین قیمت قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی امریکا آخرین بار حدود 265 دلار هر لانگ تن ثبت شده است که نسبت به هفته قبل در ثبات بوده است.

پایین ترین قیمت حدود 238 دلار و در فیلادلفیا ثبت شد و بالاترین قیمت نیز 283 دلار هر لانگ تن بود که در شیکاگو ثبت شد. سه هفته متوالیست قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی امریکا تغییر قیمتی نداشته است.

منبع: yiehایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا