بیلت سی آی اس بهبود یافت

بیلت سی آی اس بهبود یافت

دنیای معدن -روزهای گذشته صادر کننده های بیلت سی آی اس تلاش کردند قیمت ها را بالا ببرند چرا که در بازار فولاد ترکیه و قراضه وارداتی این کشور بهبودهایی مشاهده شده است.

 ولی با توجه به افت بازار چین و جو منفی بازار منا باید دید این بهبود قیمت های سی آی اس ماندگار خواهد بود یا نه.

قیمت فعلی بیلت صادراتی سی آی اس 385 تا 395 دلار هر تن فوب می باشد  و بیلت اوکراین در ترکیه در 385 دلار هر تن فوب معامله شده است. بیلت روسیه نیز در الجزاریر در 395 دلار هر تن فوب معامله شده است. در مصر نیز بیلت سی آی اس در 390 دلار هر تن فوب معامله شده است.

فعالان بازار معتقدند یک تا دو هفته آینده قیمت بیلت سی آی اس نسبتا در ثبات خواهد ماند.

منبع: metalexpertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا