صادرات 9/ 1 میلیون تن ازتولیدات فولاد خوزستان به آسیا،‌ آفریقا و آمریکا

صادرات 9/ 1 میلیون تن ازتولیدات فولاد خوزستان به آسیا،‌ آفریقا و آمریکا

دنیای معدن - معاون شرکت فولاد خوزستان گفت: پارسال یک‌میلیون و 900 هزار تن صادرات فولاد این واحد تولیدی به بازارهای آسیا، آفریقا و آمریکا راه یافت. «بهمن تجلی‌زاده» افزود: 41 درصد صادرات فولاد خوزستان راهی بازار کشورهای مشترک‌المنافع (سی.آی.اس) شد، 40 درصد نیز به جنوب شرق آسیا و 10 درصد به آمریکای جنوبی رسید و بقیه در شمال آفریقا و کانادا عرضه شد. به گفته وی، پارسال 53 درصد از تولیدات فولاد خوزستان رهسپار بازارهای صادراتی شد؛ به این ترتیب بالاترین سهم صادراتی این واحد تولیدی در سال 1395 رقم خورد. به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی سال 1394 برای نخستین بار چهار میلیون و 200 هزار تن از تولیدات فولادی خود را به بازارهای صادراتی فرستاد که این میزان پارسال به پنج میلیون و 500 هزار تن رسید. پیشبینی ظرفیت تولید 6/ 13 میلیون تنی معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان گفت: براساس برنامهریزیها، ظرفیت این واحد تولیدی که سابقه صادراتی 25 ساله دارد، در افق 1404 خورشیدی ( 2025 میلادی) به 13 میلیون و 600 هزار تن میرسد؛ در حالی که 10 میلیون تن از تولید مازاد است. تجلیزاده اضافه کرد: روند روبه رشد تولید، ضرورت شناسایی بازارهای جدید صادراتی را طلب میکند و بنابراین براساس برنامههای پیشبینی شده در سند چشمانداز، باید به دنبال مشتریان تازه بود و به تنوع تولید اندیشید. وی افزود: واقعیت بازار این است که مشتریان داخلی و خارجی به خرید محصول کیفی با قیمت مناسب میاندیشند و ثبات و پایداری تولیدات نیز برای آنها اهمیت بسزایی دارد. تجلی زاده گفت: همزمان با ایجاد واحدهای جدید فولادسازی در کشور باید در اندیشه افزایش صادرات نیز بود، زیرا نقشه راه صادراتی اهمیت بسزایی دارد. در غیر این صورت کاهش تولید واحدهای تولیدکننده فولاد اجتناب ناپذیر است. واحدهای فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان بالاترین سهم تولیدات فولادی کشور را دارند، اکنون ظرفیت تولید کشور در این بخش به 29 میلیون تن رسیده و میزان تولید فولاد خام هم 18 میلیون تن است. انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه نخست سال 2017 (از یازدهم دی ماه 1395 تا یازدهم فروردین ماه 1396) با تولید بیش از چهار میلیون و 500 هزار تن فولاد خام، نسبت به دوره مشابه در سال 2016 رشد 12/ 7 درصدی را ثبت کرد.

پیش‌بینی ظرفیت تولید 6/ 13 میلیون تنی

معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها، ظرفیت این واحد تولیدی که سابقه صادراتی 25 ساله دارد، در افق 1404 خورشیدی ( 2025 میلادی) به 13 میلیون و 600 هزار تن می‌رسد؛ در حالی که 10 میلیون تن از تولید مازاد است. تجلی‌زاده اضافه کرد: روند رو‌به رشد تولید، ضرورت شناسایی بازارهای جدید صادراتی را طلب می‌کند و بنابراین براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، باید به دنبال مشتریان تازه بود و به تنوع تولید اندیشید. وی افزود: واقعیت بازار این است که مشتریان داخلی و خارجی به خرید محصول کیفی با قیمت مناسب می‌اندیشند و ثبات و پایداری تولیدات نیز برای آنها اهمیت بسزایی دارد. تجلی زاده گفت: همزمان با ایجاد واحدهای جدید فولادسازی در کشور باید در اندیشه افزایش صادرات نیز بود، زیرا نقشه راه صادراتی اهمیت بسزایی دارد. در غیر این صورت کاهش تولید واحدهای تولید‌کننده فولاد اجتناب ناپذیر است. واحدهای فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان بالاترین سهم تولیدات فولادی کشور را دارند، اکنون ظرفیت تولید کشور در این بخش به 29 میلیون تن رسیده و میزان تولید فولاد خام هم 18 میلیون تن است. انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه ماهه نخست سال 2017 (از یازدهم دی ماه 1395 تا یازدهم فروردین ماه 1396) با تولید بیش از چهار میلیون و 500 هزار تن فولاد خام، نسبت به دوره مشابه در سال 2016 رشد 12/ 7 درصدی را ثبت کرد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا