بیلت سی آی اس فعلا در ثبات

بیلت سی آی اس فعلا در ثبات

دنیای معدن -متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس با ثبات و 270 دلار هر تن فوب می باشد و روز های اخیر بازار چندان فعال نبوده است.

در این بین قیمت پیشنهادی چینی ها به 257 تا 260 دلار هر تن فوب افزایش یافته است. عرضه کننده های سی آی اس نیز در 266 تا 274 دلار هر تن فوب پیشنهاد می کنند.

هفته اخیر خریداران ترک بیلت زیادی از سی آی اس نخریده اند  چون قیمت های چین به صرفه تر است و بیشتر در بازار داخلی فعالیت دارند.  برخی امیدوارند قیمت درخواستی 265 دلار هر تن فوب آن ها مورد قبول فروشنده ها قرار گیرد.

 انتظار می رود قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه در راستای رشد قیمت قراضه وارداتی به ترکیه هفته های آتی بهبود بیشتری داشته باشد و به اوج 294 دلار هر تن فوب دریای سیاه برسد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا