افت قیمت و بهبود فروش بیلت صادراتی چین

افت قیمت و بهبود فروش بیلت صادراتی چین

دنیای معدن -صادرکننده های بیلت چین با توجه به پایین آوردن قیمت ها به تدریج به بازارهای فروش قبلی خود باز می گردند. سطح بالای تولید و کمبود تقاضا موجب آغاز موج جدیدی از کاهش قیمت ها شده است. قیمت پیشنهادی فعلی بیلت چین 400 تا 410 دلار هر تن فوب است که 20 تا 25 دلار از هفته قبل ارزان تر شده است. در بازار داخلی نیز اخیرا بیلت 10 دلار افت داشته است. افت قیمت های صادراتی درخواست های خرید و سفارشات را افزایش داده است. در کره جنوبی، اندونزی و فیلیپین خرید هایی نهایی شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک فروش صادراتی بیلت چین بهتر شود.

قیمت پیشنهادی فعلی بیلت چین 400 تا 410 دلار هر تن فوب است که 20 تا 25 دلار از هفته قبل ارزان تر شده است. در بازار داخلی نیز اخیرا بیلت 10 دلار افت داشته است. افت قیمت های صادراتی درخواست های خرید و سفارشات را افزایش داده است. در کره جنوبی، اندونزی  و فیلیپین خرید هایی نهایی شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک فروش صادراتی بیلت چین بهتر شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا