در کدال منتشر شد؛

نگاهی بر پرتفوی اسفند ماه "سمگا"

نگاهی بر پرتفوی اسفند ماه

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 خریدار و فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

 

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه ثبت شده 2 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، "سمگا" در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 430 میلیارد و 360 میلیون ریال و ارزش بازار 493 میلیارد و 315 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی دوره یاد شده بهای تمام شده سهام این شرکت تغییری نداشت؛ در حالی که ارزش بازار آن با افزایش یک میلیارد و 541 میلیون ریال، معادل 494 میلیارد و 856 میلیون ریال محاسبه شد.

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 خریدار و فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا