سنا: انتشار صورتهای مالی یکساله آهن و فولاد ارفع

سنا: انتشار صورتهای مالی یکساله آهن و فولاد ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94، مبلغ 786 میلیارد و 484 میلیون ریال زیان انباشته در حسابهای خود منظور کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت آهن و فولاد ارفع صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت در سال گذشته با سرمایه یک هزار و 994 میلیارد و 865 میلیون ریال مبلغ هفت هزار و 335 میلیارد و 684 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده فروش کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 88 میلیارد و 161 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری, عمومی و فروش کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، مبلغ 922 میلون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و هزینه های غیر عملیاتی کسر شد و زیان خالص دوره به مبلغ یک هزار و 127 میلیارد و 712 میلیون ریال زیان خالص دوره کسب کرد و بر این اساس مبلغ 565 میلیون ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده شد. از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 786 میلیارد و 484 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا