طی ماه گذشته؛

"وآذر" خریدار و فروشنده نبود

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 95 خریدار یا فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

 

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 95 را حسابرسی نشده و با سرمایه 100 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، "وآذر" در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 23 میلیارد و 263 میلیون ریال و ارزش بازار 77 میلیارد و 652 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره بهای تمام شده سهام این شرکت بدون تغییر بود در حالی که ارزش بازار سهام این شرکت با افزایش سه میلیارد و 878 میلیون ریالی به مبلغ 81 میلیارد و 530 میلیون ریال رسید.

این شرکت در ماه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا