مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر خبر داد؛

تنظیم بازار شکر با مکانیسم بورس کالا

تنظیم بازار شکر با مکانیسم بورس کالا

علیرضا حمیدی، مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جهت اتخاذ سیاست های درست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار شکر، اقدام به عرضه و فروش شکر سفید در بورس کالا به مصرف کنندگان نهایی شکر می کند.

 

 

به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنفی قند و شکر ایران، واقعیت این است که باید بپذیریم سیاست های وزیر جهاد کشاورزی و در مجموع این ورارتخانه در دولت یازدهم، طی این سه سال توانسته کارخانه های قند و شکر را در کشور به جایگاه مناسب و اصلی خودشان نزدیک کند به طوریکه افزایش رشد تولید داخلی شکر و اشتغال پایدار در این صنعت یکی از آثار مثبت اینگونه تصمیم گیری های درست و صحیح به شمار می رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، علیرضا حمیدی، مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جهت اتخاذ سیاست های درست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار شکر، اقدام به عرضه و فروش شکر سفید در بورس کالا به مصرف کنندگان نهایی شکر می کند.

حمیدی افزود: با توجه به این نکته که به تازگی مشاهده می شود حرکت هایی در جهت برهم زدن بازار شکر در کشور و مقابله با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حال صورت گرفتن است، شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی اقدام به عرضه مستقیم شکر در بورس کالای کشور به کارخانه های تولیدی مصرف کننده شکر می کند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان گفت: امیدواریم در جهت رسیدن به خود کفایی این محصول استراتژیک در کشور شاهد تداوم تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های مناسب باشیم تا بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا