در کدال منتشر شد؛

پوشش 76 درصدی پیش بینی های کی بی سی

پوشش 76 درصدی پیش بینی های کی بی سی

شرکت کی بی سی طی دوره 9 ماهه با اختصاص 675 ریال سود به ازای هر سهم معادل 76 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.


شرکت کی بی سی پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 190 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت کی بی سی پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 مبلغ 885 ریال برآورد و اعلام کرد طی دوره 9 ماهه این سال مالی با اختصاص 675 ریال سود به ازای هر سهم معادل 76 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

این شرکت، دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی 95 را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی به شرح زیر اعلام کرد:

افزایش سود خالص پیش بینی شده در عملکرد سال 95 در کل ناشی از کاهش هزینه های مالی به دلیل استفاده از تسهیلات ارزان قیمت از یک سو و وصول به موقع وجوه حاصل از فروش واکسن ها به وزارت بهداشت (واکسن های دولتی) که منجر به کاهش نیاز به اخذ تسهیلات گردیده از سوی دیگر است.

افزایش در سایر درآمدهای عملیاتی در کل ناشی از دریافت کالای مجانی از یکی از تامین کنندگان است.

همچنین دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30 آذر ماه 95 حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی شامل موارد زیر است.

افزایش سود خالص شرکت در عملکرد 9 ماهه اول نسبت به پیش بینی انجام شده برای سال 95 (به نسبت 9 ماهه اول) در کل به دلیل کاهش هزینه های مالی ناشی از مازاد بازپرداخت تسهیلات نسبت به دریافت آن است.

همچنین عدم پوشش کافی هزینه های اداری فروش و عمومی 9 ماهه اول سال نسبت به برآورد انجام شده سال 95، در کل بدلیل اینست که افزایش این هزینه با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت افزایش نیروی انسانی در سه ماهه آخر سال، به آن دوره موکول خواهد شد.

به دلیل احتمال افزایش هزینه ضایعات ناشی از انقضای تاریخ مصرف بخشی از اقلام دارویی خصوصا واکسن ها که متاثر از عمل به تکلیف اجتماعی شرکت است.

افزایش در هزینه های این سرفصل در سه ماهه آخر سال برآورد خواهد شد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا