بهبود قیمت بیلت صادراتی سی آی اس

بهبود قیمت بیلت صادراتی سی آی اس

دنیای معدن -رشد قیمت قراضه در ترکیه به کمک تولید کننده های بیلت سی آی اس آمد. البته تقاضا هنوز خوب نشده است. بیلت سی آی اس 365 تا 370 دلار هر تن فوب دریای سیاه است که 5 دلار رشد هفتگی داشته است. عربستان و الجزایر اخیرا خرید هایی داشته اند. فعلا ترکیه و مصر تمایلی به بیلت سی آی اس نشان نداده اند. با این حال عرضه کننده های سی آی اس به دنبال رساندن قیمت به 370 تا 380 دلار هر تن فوب هستند. ترکیه به دنبال واردات بیلت در 370 تا 375 دلار هر تن سی اف آر است و خرید قراضه هنوز برای آن ها به صرفه تر از بیلت می باشد. از طرفی بیلت چین به 420 دلار هر تن فوب رسیده از این رو جنوب شرق آسیا می تواند بازار خوبی برای بیلت سی آی اس باشد. انتظار می رود به زودی خریداران این منطقه بیلت دریای سیاه را در 410 تا 420 دلار هر تن سی اف آر خریداری کنند. منبع: metal expertایفنا

عربستان و الجزایر اخیرا خرید هایی داشته اند. فعلا ترکیه و مصر تمایلی به بیلت سی آی اس نشان نداده اند. با این حال عرضه کننده های سی آی اس به دنبال رساندن قیمت به 370 تا 380 دلار هر تن فوب هستند.

ترکیه به دنبال واردات بیلت در 370 تا 375 دلار هر تن سی اف آر است و خرید قراضه هنوز برای آن ها به صرفه تر از بیلت می باشد.

از طرفی بیلت چین به 420 دلار هر تن فوب رسیده از این رو جنوب شرق آسیا می تواند بازار خوبی برای بیلت سی آی اس باشد. انتظار می رود به زودی خریداران این منطقه بیلت دریای سیاه را در 410 تا 420 دلار هر تن سی اف آر خریداری کنند.

منبع: metal expertایفنا

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا