دادوستد بیش از ۱۴هزارتن مواد پلیمری؛

پلی پروپیلن های نساجی با رقابت معامله شدند

پلی پروپیلن های نساجی با رقابت معامله شدند

حجم معاملات محصولات پلیمری امروز ۱۴ هزار و ۵۶۹ تن رقم خورد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عرضه محصولات ۲۰ هزار و ۴۶۳ تن و تقاضای آن هم بالغ بر ۵۸ هزار و ۸۵۲ تن بود.

به این ترتیب همچنان پلی پروپیلن های نساجی مورد توجه خریداران قرار داشته و با رقابت خریداری شدند.

پلی پروپیلن نساجی ZH۵۵۲Rنویدزرشیمی با حجم عرضه ۵۰۴ تن به میزان ۳۵۰۷ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳ هزار و ۷۲۵ تومان و نرخ خرید آن هم ۴ هزار و ۹۷ تومان رقم خورد.

پلی پروپیلن نساجی PYI۲۵۰ پلی نار هم با حجم عرضه ۸۴۰ تن به میزان ۴۸۰۹ تن تقاضا داشت، قیمت خرید این کالا هم ۴ هزار و ۹۷ تومان رقم خورد. 

پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S پتروشیمی شازند هم با ۲۰۰ تن عرضه ۶۴۰ تن تقاضا داشت، معامله گران این کالا را با قیمت ۴ هزار و ۹۷ تومان خریداری کردند. پلی پروپیلن نساجی Z۳۰Gاین مجتمع هم با عرضه ۲۰۲۴ تن به میزان ۶۸۲۰ تن تقاضا داشت، این کالا با قیمت ۴ هزار و ۹۷ تومان معامله شد.

پلی پروپیلن نساجی HP۵۵۲Rپتروشیمی شازند با ۱۵۰۰ تن عرضه ۱۰۳۰۰ تن تقاضا داشت، این کالا هم با قیمت ۴ هزار و ۹۷ تومان معامله شد. پلی پروپیلن نساجی ZH۵۱۰L نویدزرشیمی هم با ۵۰۴ تن عرضه ۴۸۰۹ تن تقاضا داشت و با قیمت ۴ هزار و ۹۷ تومان خریداری شد. پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S مارون هم با قیمت ۴ هزار و ۹۷ تومان معامله شد.

در گروه پلی پروپیلن های شیمیایی هم پلی پروپیلن شیمیایی ZH۵۱۵MAنویدزرشیمی با حجم عرضه ۲۱۰ تن و تقاضای ۱۷۰۱ تن، با میانگین نرخ خرید ۴ هزار و ۳۵۵ تومان مورد معامله قرار گرفت.

پلی پروپیلن شیمیایی ZR۲۳۰Cو پلی پروپیلن شیمیایی ZB۳۳۲Cنویدزرشیمی هم با نرخ پایانی ۴ هزار و ۶۶۱ تومان خریداری شدند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا