ثبات قیمتی فولاد تخت آمریکای جنوبی

ثبات قیمتی فولاد تخت آمریکای جنوبی

پیشنهادات جدید از طرف چین انتظار می رود هفته آینده ارائه شود. اما فعالان بازار در آمریکای جنوبی درباره چگونگی تغییرات قیمتی بعد ار تعطیلات در تردید هستند.

 

قیمت های محصولات تخت وارداتی به آمریکای جنوبی در این هفته به دلیل توقف صادرات چین در تعطیلات سال نو بدون تغییر بود.
به گفته یک تاجر فعالیت تجاری به دلیل نبود پیشنهاد توسط فولادسازان چین کاهش یافته است. در نتیجه ارزیابی متال بولتن برای ورق گرم وارداتي به آمریکای جنوبی در روز جمعه سوم فوریه 525 تا 535 دلار CFR و ورق سرد 625 تا 640 دلار CFR بود. در همین بازه زمانی قیمت ورق گالوانيزه وارداتي در قیمت 650 تا 660 دلار CFR ثابت بود. این در حالی است که قیمت صفحات فولادی سنگین در 500 تا 515 دلارCFR بدون تغییر بود. پیشنهادات جدید از طرف چین انتظار می رود هفته آینده ارائه شود. اما فعالان بازار در آمریکای جنوبی درباره چگونگی تغییرات قیمتی بعد ار تعطیلات در تردید هستند. به گفته یک تاجر فولاد این تغییرات به وضعیت بازار داخلی چین و همچنین هزینه مواد اولیه  بستگی دارد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا