پرداخت تسهیلات رونق تولید به 21 هزار واحد صنعتی

پرداخت تسهیلات رونق تولید به 21 هزار واحد صنعتی

تبریز - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 148 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 21 هزار واحد صنعتی و کشاورزی از محل طرح رونق تولید خبر داد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا