بازار ورق گرم چین در رکود

بازار ورق گرم چین در رکود

دنیای معدن - در بازار داخلی چین قیمت ورق اخیرا افت داشته ولی صادرکننده ها پیشنهاد های خود را تغییر نداده اند. فعالان بازار انتظار دارند افت قیمت در نوامبر محدود باشد.    قیمت رایج فعلی ورق گرم 265 تا 275 دلارهر تن فوب است و کارخانه ها تخفیف نمی دهند. از اوایل فصل سوم سال کارخانه های چینی در کمتر از هزینه تولیدشان قیمت داده اند و دیگر نمی توانند با ضرر کالایشان را بفروشند.  تجار چینی در خاور میانه ورق گرم را 250 دلار هر تن فوب معادل 275 دلار هر تن سی اف آر عربستان و پاکستان پیشنهاد داده اند البته این قیمت ها رسما تایید نشده است.       

قیمت رایج فعلی ورق گرم 265 تا 275 دلارهر تن فوب است و کارخانه ها تخفیف نمی دهند. از اوایل فصل سوم سال کارخانه های چینی در کمتر از هزینه تولیدشان قیمت داده اند و دیگر نمی توانند با ضرر کالایشان را بفروشند.

 تجار چینی در خاور میانه ورق گرم را 250 دلار هر تن فوب معادل 275 دلار هر تن سی اف آر عربستان و پاکستان پیشنهاد داده اند البته این قیمت ها رسما تایید نشده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا