در کدال منتشر شد؛

شفاف سازی "فارس"

شفاف سازی

شرکت 50 هزار میلیارد ریالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در خصوص برنده شدن این شرکت در قالب یک کنسرسیوم 3 نفره در مزایده واگذاری 80 درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند تاریخ 4 بهمن 1395 سازمان خصوصی سازی، شفاف سازی کرد.

 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در خصوص تحصیل بخشی از سهام شرکت پتروشیمی دماوند توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در قالب یک کنسرسیوم 3 نفره در مزایده 80 درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند تاریخ 4 بهمن 1395 سازمان خصوصی سازی شرکت کرده و به عنوان برنده 37.5 درصد میزان عرضه (معادل 30 درصد کل سهام شرکت پتروشیمی دماوند) به تعداد 3 هزار و 750 سهم با نرخ 827 میلیون و 594 هزار ریال و به مبلغ 3 هزار و 103 میلیارد و 480 میلیون ریال (بدون کارمزد کارگزاری) به صورت 10 درصد نقد و 90 درصد اقساط تعیین شده است.

مهلت پرداخت حصه نقدی معامله 10 درصد حداکثر 20 روز کاری از تاریخ انجام معامله است و 90 درصد مابقی طی اقساط 10 ساله با نرخ 14 درصد قابل پرداخت است (در صورت احراز شرایط سازمان خصوصی سازی قابل تعدیل تا 11 درصد نیز است).

با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی دماوند پیش از بهره برداری است، خرید سهام مزبور تاثیر با اهمیتی در درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این هلدینگ در سال جاری نخواهد داشت.

همچنین طبق شرایط قرارداد، زمان تنفس دو ساله بوده و پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی (صرفاً برای دوره تنفس) است؛ لذا هزینه مالی تا دو سال از این محل متاثر نخواهد شد.

تبصره قطعیت معامله پس از واریز 10 درصد حصه نقدی ثمن معامله و ابلاغ قرارداد قطعی از سوی سازمان خصوصی سازی خواهد بود.  

بر اساس این گزارش، اطلاعات افشا شده فوق، آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نخواهد داشت.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا