در برنامه ششم توسعه؛

الزام به کارگیری پیمانکاران بومی در استان ها

الزام به کارگیری پیمانکاران بومی در استان ها

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که در پروژه های استانی از پیمانکاران بومی استفاده کنند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا