افت قیمت ورق در جنوب شرق آسیا

افت قیمت ورق در جنوب شرق آسیا

دنیای معدن -ورق گرم چین در جنوب شرق آسیا دو هفته اخیر 35 تا 40 دلار هر تن ارزان تر شده 510 تا 515 دلار هر تن سی اف آر شده است. برخی محموله های حمل فوریه تا 505 دلار نیز شنیده شده است. فعلا کسی خریدار نیست و شاید روزهای آتی معاملاتی صورت گیرد . ورق گرم هند نیز در ویتنام 515 تا 525 دلار هر تن سی اف آر است و دو هفته اخیر تغییری نداشته و معامله ای نیز بسته نشد. ورق گرم روسیه هم 15 تا 20 دلار در این مدت کاهش داشته 510 تا 515 دلار هر تن سی اف آر است.

ورق گرم هند نیز در ویتنام 515 تا 525 دلار هر تن سی اف آر است و دو هفته اخیر تغییری نداشته و معامله ای نیز بسته نشد.

ورق گرم روسیه هم 15 تا 20 دلار در این مدت کاهش داشته 510 تا 515 دلار هر تن سی اف آر است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا