کاهش 15 درصدی واردات فولاد به امریکا

کاهش 15 درصدی واردات فولاد به امریکا

دنیای معدن -در سال 2016 امریکا 32 میلیون و 969 هزار شورت تن فولاد خام و 26.248 میلیون شورت تن محصولات فولادی وارد کرد که به ترتیب 15 و 16 درصد نسبت به سال 2015 افت داشت. بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد امریکا، بین کشورهای عرضه کننده فولاد به امریکا، کره جنوبی با 3.780 میلیون شورت تن و 22 درصد کاهش رتبه اول را داشت. ترکیه با 2.435 میلیون شورت تن در مقام دومین عرضه کننده بود که 14 درصد نسبت به سال 2015 افت نمود. ژاپن با 1.817 میلیون شورت تن سوم شد که 20 درصد افت سالانه را در عرضه فولاد به امریکا تجربه کرد.

بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد امریکا، بین کشورهای عرضه کننده فولاد به امریکا، کره جنوبی با 3.780 میلیون شورت تن و 22 درصد کاهش رتبه اول را داشت. ترکیه با 2.435 میلیون شورت تن در مقام دومین عرضه کننده بود که 14 درصد نسبت به سال 2015 افت نمود. ژاپن با 1.817 میلیون شورت تن سوم شد که 20 درصد افت سالانه را در عرضه فولاد به امریکا تجربه کرد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا