رشد تولید فولاد در اوکراین

رشد تولید فولاد در اوکراین

دنیای معدن - آخرین آمار نشان می دهد در سال 2016 تولید فولاد اوکراین 6 درصد رشد سالانه داشته 24 میلیون و 197 هزار تن ثبت شد.

در این بین میزان تولید ورق 6 درصد نسبت به سال 2015 بالا رفته 21.411 میلیون تن بود. به گزارش ایفنا،  تولید لوله نیز یک درصد افت نموده 847 هزار تن ثبت شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا