کاهش قیمت میلگرد در چین / بازار بیلت چین در ثبات

کاهش قیمت میلگرد در چین / بازار بیلت چین در ثبات

دنیای معدن -قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته 10 تا 15 دلار افت داشته 425 تا 440 دلار هر تن فوب شد. رکود تقاضا و افت بازار داخلی در کنار کاهش تولید فولاد در تانگشان علل اصلی این روند نزولی بودند. قیمت پایین تر هم نمی تواند تمایل به خرید را در بازار افزایش دهد و هنوز قیمت های پیشنهادی کارخانه های چینی از انتظار مشتریان خیلی بالاتر است. اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی تا 20 دلار در هر تن است. روزهای اخیر بازار بیلت صادراتی چین تغییری نداشته و تقاضا در سکوت بوده است. البته کاهش تولید به بازار کمک نمود. قیمت پیشنهادی فعلی 405 تا 415 دلار هر تن فوب می باشد که تغییری نداشته است. تقاضای صادراتی کم است و خریداران به دنبال بیلت سایر کشورها هستند. در بازار داخلی قیمت بیلت با کاهش تولید اخیرا تا 10 دلار رشد داشته است. با این حال رشد قیمت چشمگیر در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد چون تقاضای داخلی بهتر نشده است. در ژانویه قیمت ها نسبتا ثابت خواهند ماند و پس از سال نو چینی شاهد تغییرات بازار خواهیم بود.

قیمت پایین تر هم نمی تواند تمایل به خرید را در بازار افزایش دهد و هنوز قیمت های پیشنهادی کارخانه های چینی از انتظار مشتریان خیلی بالاتر است. اختلاف میان قیمت های پیشنهادی و درخواستی تا 20 دلار در هر تن است.

روزهای اخیر بازار بیلت صادراتی چین تغییری نداشته  و تقاضا در سکوت بوده است. البته کاهش تولید به بازار کمک نمود. قیمت پیشنهادی فعلی 405 تا 415 دلار هر تن فوب می باشد که تغییری نداشته است. تقاضای صادراتی کم است و خریداران به دنبال بیلت سایر کشورها هستند.

 در بازار داخلی قیمت بیلت با کاهش تولید اخیرا تا 10 دلار رشد داشته است. با این حال رشد قیمت چشمگیر در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد چون تقاضای داخلی بهتر نشده است. در ژانویه قیمت ها نسبتا ثابت خواهند ماند و پس از سال نو چینی شاهد تغییرات بازار خواهیم بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا