فولادگر مطرح کرد:

انتقاد از کاهش منابع صندوق‌فولاد در بودجه‌۹۶

انتقاد از کاهش منابع صندوق‌فولاد در بودجه‌۹۶

گروه صنایع معدنی >فولاد - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از کاهش اعتبارات صندوق فولاد در بودجه سال ۹۶، گفت: تخصیص منابع از محل مالیات کالهای آسیب‌رسان برای جبران کمبود منابع صندوق فولاد درست نیست.

به گزارش ماین نیوز، حمیدرضا فولادگر در خصوص مالیات کالاهای آسیب‌رسان، گفت: در بودجه سال 94 حدود صدمیلیارد از محل درآمد دخانیات با ردیف کسری بودجه برای صندوق فولاد و میزان افزایش حقوق کارکنان این صندوق رقمی حدود 2هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی فولاد در نظر گرفته شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت در بودجه سال 96 رقم تخصیصی به صندوق فولاد را از هزار و 800 میلیارد به هزار 200 تومان کاهش داده است، بنابراین برای جبران این میزان از سایر بخش‌ها باید برداشته شود اما تخصیص منابع از محل درآمد وزارت بهداشت و درمان و از محل مالیات کالهای آسیب‌رسان درست نیست.

وی افزود: برای مبارزه با دخانیات، بهبود و درمان کسانی که متضرر کالاهای آسیب رسان شده اند تخصیص مالیات کالاهای آسیب‌رسان و سیگار به وزارت بهداشت و درمان لازم است، از این رو در کمیسیون تلفیق بودجه باید به این موضوع رسیدگی شود زیرا هر دو نیازمند اعتبارات هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شهر تهران ضمن تاکید بر بهبود وضعیت مالی صندوق بازنشستگی فولاد، گفت: در تخصیص اعتبارات به این صندوق همه ملاحظات باید در نظر گرفته شود و از محل‌هایی، اعتبارات تخصیص یابد که موجب تضرر و آسیب به سایر بخش‌ها نشود.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا