کاهش واردات فولاد به امریکا

کاهش واردات فولاد به امریکا

دنیای معدن -در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر سال 2016 امریکا 30 میلیون و 300 هزار شورت تن فولاد وارد کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 معادل 16.8 درصد افت داشت. از این رقم 24.18 میلیون تن محصولات فولادی بود که 17.9 درصد افت داشت. واردات میلگرد 4.5 درصد و مفتول 5.1 درصد رشد داشت. ولی واردات ورق گرم 24.8 درصد ، ورق گالوانیزه 11.4 درصد ، ورق سرد 7.2 درصد و ورق تخت 35.1 درصد و لوله های نفتی 55.1 درصد افت داشت. بدین ترتیب آمار اولیه واردات فولاد و محصولات فولادی به امریکا به ترتیب 33.1 و 26.4 میلیون شورت تن خواهد بود که 14.7 و 16.2 درصد کاهش را نشان می دهد. سال 2016 سهم واردات از بازار فولاد امریکا 25 درصد بوده در حالی که سال 2015 حدود 29 درصد بود.

واردات میلگرد 4.5 درصد و مفتول 5.1 درصد رشد داشت. ولی واردات ورق گرم 24.8 درصد ، ورق گالوانیزه 11.4 درصد ، ورق سرد 7.2 درصد و ورق تخت 35.1 درصد و لوله های نفتی 55.1 درصد افت داشت.

 بدین ترتیب آمار اولیه واردات فولاد و محصولات فولادی به امریکا به ترتیب 33.1 و 26.4 میلیون شورت تن خواهد بود که 14.7 و 16.2 درصد کاهش را نشان می دهد. سال 2016 سهم واردات از بازار فولاد امریکا 25 درصد بوده در حالی که سال 2015  حدود 29 درصد بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا