ابتدای هفته با ثبات قیمت شمش و میلگرد

ابتدای هفته با ثبات قیمت شمش و میلگرد

دنیای معدن -مبادلات ابتدای هفته با ثبات قیمت شمش و میلگرد دنبال شد. اغلب فعالان بازار دیروز قیمت محصولات را بدون تغییر نسبت به آخرین مبادلات هفته گذشته اعلام کردند. دلیل ثبات قیمت‌ها کمبود تقاضا عنوان شده است. چندی پیش شایعهای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در جدول این صفحه قیمت محصولات کارخانهای که تعطیل شده اعلام میشود. این در حالی است که تمام واحدهای فولادی که قیمت آنها در این جدول اعلام میشود فعال بوده و محصولات آنها در بازار به فروش میرسد.

چندی پیش شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در جدول این صفحه قیمت محصولات کارخانه‌ای که تعطیل شده اعلام می‌شود. این در حالی است که تمام واحدهای فولادی که قیمت آنها در این جدول اعلام می‌شود فعال بوده و محصولات آنها در بازار به فروش می‌رسد.

 
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا