صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع ۵۰۰ نفری بازنشستگان فولاد مقابل مجلس

تجمع ۵۰۰ نفری بازنشستگان فولاد مقابل مجلس

گروه صنایع معدنی >فولاد - بیش از ۵۰۰ نفر از بازنشستگان فولاد کشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگیشان مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ماین نیوز، جمعی از بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس تجمع کردند. این جمع که بیش از ۵۰۰ نفر هستند در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شان مقابل مجلس حضور یافته اند.

این بازنشستگان خواستار پرداخت مطالباتشان هستند.
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا