کاهش صادرات فولاد جنوب اروپا

کاهش صادرات فولاد جنوب اروپا

دنیای معدن -آمار انجمن آهن و فولاد ایتالیا نشان می دهد در ده ماه نخست سال جاری میلادی واردات فولاد از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا به این کشور 8.8 میلیون تن بود که 1.1 درصد رشد سالانه داشت. از طرفی صادرات محصولات فولادی ایتالیا به کشورهای خارج از حوزه یورو 4.2 میلیون تن بوده که 3.4 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت نمود.

از طرفی صادرات محصولات فولادی ایتالیا به کشورهای خارج از حوزه یورو 4.2 میلیون تن بوده که 3.4 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت نمود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا